Call Us: (720) 202-6283

120928

28
Sep

120928

Push press x3
63,70,77,85,93%

Tabata mash up
Ring Dips
AbMat sit ups

(Outlaw)